Alquiler de bungalows y parcelas

“BALDAIO PARAISO GOURMET”

 

“O proxecto “BALDAIO PARAISO GOURMET” é un proxecto levado a cabo pola empresa “CAMPING BALDAYO, S.L.” a través da súa socia e administradora MERCEDES NOELIA FERNANDEZ RODRIGUEZ que foi apoiado con unha importante axuda económica pola Unión Europea e a Consellería do Mar a través do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e que alcanzou os seus obxectivos previstos de poñer en marcha un novo e innovador restaurante de dous garfos ubicado no espazo natural de Baldaio, no municipio de Carballo (A Coruña) fomentando a contratación de mulleres nunha actividade que defende, colabora e consolida ó mantemento e proxección das actividades marítimo pesqueiras na Costa da Morte. É de destacar que este proxecto axuda a consolidar o mantemento e establecemento de varias familias nas vilas costeiras da Costa da Morte ó ter importantes implicacións en un variado conxunto de actividades vinculadas co restaurante. Polo tanto incrementamos o emprego e a cohesión territorial. Así mesmo tamén apostamos polas novas tecnoloxías e implantamos ó último en programas de xestión e equipos informáticos así como unha importante presencia na internet e nas diferentes redes sociais.

 

 

El proyecto "BALDAIO PARAISO GOURMET" es un proyecto realizado por la empresa "CAMPING BALDAYO, S.L." a través de su socia y administradora MERCEDES NOELIA FERNANDEZ RODRIGUEZ quien ha sido apoyada con un importante apoyo financiero de la Unión Europea y la Consellería do Mar a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y que ha logrado los objetivos previstos de poner en marcha un nuevo e innovador restaurante de dos tenedores ubicado en el paraje natural de Baldaio, en el municipio de Carballo (A Coruña) fomentando la contratación de mujeres en una actividad que defiende, colabora y consolida el mantenimiento y proyección de las actividades de pesca marítima en la Costa da Morte. Es de destacar que este proyecto ayuda a consolidar el mantenimiento y establecimiento de varias familias en los pueblos costeros de la Costa da Morte al tener importantes implicaciones en un variado conjunto de actividades relacionadas con el restaurante. Por tanto, aumentamos el empleo y la cohesión territorial. También apostamos por las nuevas tecnologías e implementamos lo último en programas de gestión y equipos informáticos así como una importante presencia en Internet y en diferentes redes sociales ”.
 
 

Contacto

CAMPING - BALDAYO

campingbaldayo@yahoo.es

Camping Baldayo S.L.
La pedra do sal nº 314
Baldayo - Carballo
La Coruña
C.P.:15105
España

TLF : 981 739 529
FAX : 981 739 529

Buscar en el sitio

camping baldayo 2013.

Haz tu web gratisWebnode